3 T’s: Puzzelen rond gedragsvraagstukken (BBM jan 2014)

Erik van Meersbergen beschrijft het omgaan met gedragsproblemen via vier kernbegrippen: pedagogisch optimisme, afstemming, uniciteit en authenticiteit.