7 uitgangspunten van Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken in de school gebasseerd op de uitgangspunten van handelingsgerichte diagnostiek, voor zover die relevant zijn voor de leraar of ib’er.