Aanvankelijk lees- en spellingonderwijs (Beter Begeleiden, mei 2024)

‘Benut de samenhang tussen lezen, spellen en schrijven’, adviseert José Schraven.

Interview: Lidy Peters

 

Literatuur

  • Bosman, A. M. T. (2007). Zo leer je kinderen lezen en spellen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 46, 451-465.
  • Rosenshine, B. (2012). Principles of instruction. Research-based strategies that all teachers should know. American Educator, spring, 12-19.
  • Schraven, J. L. M. (2023). Zo leer je kinderen lezen en spellen. Handboek voor groep 2 t/m 8. Pica.
  • Schraven, J. L. M., & Broekstra, G. (2023). Steeds beter schrijven: Groep 3 t/m 6. De Schrijfvriend.
  • Schraven, J. L. M., Ligt, W., & Snip, S. (2023). Lezen en spellen in groep 3: Kant-en-klare lesschema’s. Pica.
  • Schraven, J. L. M., & Van der Weijden, K. (2023a). Lezen in groep 4 (inclusief lesschema’s). Pica.
  • Schraven, J. L. M., & Van der Weijden, K. (2023b). Lezen in groep 5 (inclusief lesschema’s). Pica.
  • Staal (2013; 2024). Malmberg. https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/taal/staal.htm