Afstemming binnen Zorg op maat (BBD jan 2010)

ICT kan een meerwaarde hebben voor leerlingzorg. Anthony van de Zande schrijft hier over.