Als een kind thuis niet veilig is … wat doet de school dan? (BBD dec 2013)

Sinds 1 juli 2013 is de school dan verplicht om een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben en die ook toe te passen, Marije Bosdriesz schrijft hierover.