‘Als toch eens één leerkracht mijn mogelijkheden wilde zien…’ (BBD juni 2014)

De onlangs overleden Prof. Reuven Feuerstein ontwikkelde een methode die ervan uitgaat dat ieder mens zich zijn leven lang verder kan ontwikkelen. Een belangrijke voorwaarde is dat de ander, de mediator, de moeite moet nemen om diegene daarbij te helpen. Niet helpen in de zin van het voor het kind doen maar het kind helpen de denk- en leervaardigheden te ontwikkelen om het zelf te leren doen. Geen instructie hoe iets moet maar mediatie om de noodzakelijke vaardigheden te ontwikkelen.