Beeldbegeleiding en AVG

Na de invoering van de AVG hebben wij van onze leden veel vragen gekregen hoe hier mee om te gaan.

Vanuit de AVG wordt bepaald dat je voor ieder type beeldgebruik toestemming moet geven. Je kunt het filmen van een les dus niet laten vallen onder een algemene toestemming voor het gebruik van beeld- en/of geluidsopnamen.
De Autoriteit Persoonsgegevens volgt nu de lijn dat scholen bij inschrijving aan de ouders/verzorgers vragen of zij toestemming geven voor het gebruik van beeld-/geluidsopnamen waarop hun kind herkenbaar in beeld komt en dat scholen dat daarna niet meer ieder jaar opnieuw hoeven te vragen. Wel wil de Autoriteit Persoonsgegevens dan dat scholen ieder jaar de ouders aan het begin van het schooljaar er via een nieuwsbrief op wijzen dat zij ten allen tijde de gegeven toestemming kunnen intrekken. Ouders/verzorgers moeten per categorie kunnen aangeven of ze wel of niet toestemming geven.

Verstandig is om het maken van opnamen voor trainingsdoeleinden te noemen als één van de categorieën. Dan is het niet noodzakelijk om voor ieder apart geval toestemming te vragen, wij adviseren wel om de ouders te informeren dat er in de klas van hun kind opnamen worden gemaakt.
Het is immers vooral de bedoeling om open en transparant te zijn. Dit moet ook naar voren komen in het protocol dat op iedere school aanwezig dient te zijn.

In dit document worden voorbeelden van gebruikscategorieën gegeven en aangegeven waar een protocol aan moet voldoen.