Beeldbegeleiding op de praktijkschool: Het goede voorbeeld van het management! (BBD mrt 2014)

De Rijzert in Den Bosch is een school voor praktijkonderwijs waar een cultuuromslag aan de gang is.

Afgelopen schooljaar is gestart met teamcoaching op het gebied van pedagogische eenheid in handelen, waarbij beeldbegeleiding een belangrijke rol speelt.