Beelden als bruggen (BBD feb 2015)

Samenwerken kan leiden tot voldoening en tot goede resultaten, maar verloopt lang niet altijd vlekkeloos en wordt dikwijls ervaren als tijdrovend en intensief. Het gebruik van (video)beelden kan dit samenwerken vergemakkelijken en beelden kunnen een brugfunctie vervullen tussen de verschillende contexten.
In dit artikel wordt betoogd dat de methodiek van beeldbegeleiding het samenwerken kan vergemakkelijken.

Tekst: Jacqueline van Swet