Begeleiden bij dyscalculie (BBM jan 2019)

Dyscalculie-expert prof. dr. Hans van Luit wijst op een zorgwekkende ontwikkeling: de gemiddelde rekenvaardigheid van Nederlandse leerlingen neemt af. In dit artikel stipt hij de staat van het huidig rekenonderwijs aan. Daarnaast gaat hij uitgebreid in op het fenomeen dyscalculie: hoe herken je het en hoe ondersteun je een kind met dyscalculie?

Tekst: Hans van Luit