Begeleiding leerlingen met leesproblemen en dyslexie in de corona-periode

Aangepast toetsen en begeleiden voor EEd voorjaar 2021

In deze centrale berichtgeving namens alle partners in Dyslexie Centraal bieden we informatie en adviezen over de planning en inrichting van toetsing en begeleiding in het onderwijs van leerlingen met lees- en spellingproblemen en vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) in het voorjaar van 2021. Dit bericht is bedoeld voor onderwijsprofessionals, poortwachters, zorgprofessionals en in het verlengde hiervan ook gericht op ouders als educatieve partners. De informatie en adviezen bieden steun bij het maken van passende keuzes voor onderwijs en ondersteuning voor deze leerlingen in deze periode van scholensluiting, onderwijs op afstand en (vooruitzichten op) opening van de scholen.