Begeleiding van leerlingen met leesproblemen en dyslexie in tijden van het Corona-virus

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie heeft – in nauwe samenwerking met de ministeries van OCW en VWS – berichtgeving opgesteld over de begeleiding van leerlingen met leesproblemen en dyslexie in de corona-periode. De informatie omvat onder andere richtlijnen en adviezen voor de verantwoorde invulling van begeleiding en ondersteuning van deze leerlingen in deze periode van onderwijs en behandeling op afstand.
Van de tekst met richtlijnen en adviezen is ook dit printbaar document in pdf gemaakt.