Begeleiding van startende leraren: dit werkt (BBM sept 2017)

Recent onderzoek wijst uit dat bijna een op de vijf startende docenten binnen vijf jaar een andere carrière zoekt (zie kader). Scholen zijn ervan doordrongen dat begeleiding voor deze groep noodzakelijk, is maar wat werkt nu echt? Nettie Kramer ondervroeg twee direct betrokkenen bij het project ‘Begeleiding van startende leraren’.

Interview: Nettie Kramer