‘Begrijpend lezen is geen vak’ (Beter Begeleiden, januari 2024)

‘Teksten moeten relevant zijn vanwege de inhoud’, aldus Betty van Dam.

Interview: Lidy Peters

 

Literatuur

  • IEA, PIRLS 2021. Progress in International Reading Literacy Study 2021. https://pirls2021.org/
  • Oakhill, J., Cain, K., & Elbro, C. (2015). Understanding and teaching reading comprehension. A handboo Routledge.