Bekijk probleemgedrag eens door een traumabril (BBM sept 20)

Interview van Lidy Peters met Anne van den Ouwelant.
Een onverwachte, ingrijpende gebeurtenis, zoals ziekte, verlies, huiselijk geweld, seksueel misbruik of oorlog kan een trauma veroorzaken. Anne van den Ouwelant leert professionals, vrijwilligers en families omgaan met getraumatiseerde kinderen, jongeren en volwassenen. Voor het onderwijs heeft ze een boodschap: vraag je bij probleemgedrag af wat de leerling heeft meegemaakt.