Belang van vroege signalering van een TOS (BBM mrt 2022)

In de eerste zes jaren van hun leven maken kinderen de grootste ontwikkeling door op taalgebied. Wanneer problemen in de taalontwikkeling dan niet gesignaleerd worden en zij niet de hulp krijgen die ze nodig hebben, is hun prognose voor de toekomst minder goed. Hoe kun je een taalontwikkelingsstoornis vroegtijdig herkennen?

Tekst: Bernadette Sanders