Beter laat dan nooit (BBM mei 18)

Motorische problemen bij kinderen worden idealiter in de onderbouw van het basisonderwijs gesignaleerd en aangepakt. Soms komen er echter leerlingen met een motorische achterstand het voortgezet onderwijs binnen. Met behulp van motorische remedial teaching (mrt) kunnen deze leerlingen hun vaardigheden
ontwikkelen. Ferrie van der Werf werkte jarenlang als mrt’er op het Esdal College in Emmen en ontwikkelde een mrt-programma.