Bewegen is leren, leren is bewegen (BBD mei 2011)

Bijna 20% van alle kinderen binnen het basisonderwijs heeft een bewegingsachterstand.Veel van deze kinderen hebben hierdoor last van stoornissen in hun gedrag, concentratie en schoolprestaties.
Judith Spronk schrijft in dit artikel hoe je een bewegingsachterstand herkent en wat je er aan kunt doen.