Brief OCW betreffende besluitvorming loslaten van de criteria lwoo en pro en lwoo-licenties

De brief van 19 september 2014 van Ministerie van OCW naar de 2e kamer betreffende de besluitvorming loslaten van de criteria lwoo en pro en lwoo-licenties