Coachen via een app, handig of niet? (BBM nov 2016)

Thona Klaassen is ib’er binnen CNS Putten. Zij werd door CPS gevraagd de zogenoemde LesobservatieApp uit te proberen in het basisonderwijs. Deze app is gebaseerd op de vijf rollen van de leraar. Voor Beter Begeleiden schreef zij haar ervaringen op.

Tekst: Thona Klaassen