Column Sansevieria:Leren Leren (BBM nov 2017)

Column Sansevieria: Leren Leren van november 2017. Een versnelde doorstroming is lang een instrument geweest om een hoogbegaafd kind voldoende uitdaging te kunnen bieden. Dat dit niet altijd goed uitpakt, illustreert het verhaal van Floortje.