Competentiecoaching: kerntaak voor ib’ers? (BBD dec 2009)

Van leerkrachten wordt nu echt verwacht, dat ze aandacht besteden aan alle leerlingen. Ook aan achterblijvende en hoogbegaafde leerlingen en – in het kader van passend onderwijs- aan echte zorgleerlingen. In de praktijk blijkt, dat alleen kennis over klassenmanagement niet voldoende is. Hoe kun je de leerkracht er echt toe brengen om het onderwijs anders te organiseren? Een ding is zeker; veranderingen moeten van binnenuit komen! Wat voor de schrijver van dit artikel ook duidelijk is; om dit te bereiken zouden ib’ers de coaching van collega’s als hun kerntaak moeten zien!