DC Advies toetsen op afstand

In dit document van Dyslexie Centraal, vind je meer informatie over hoe om te gaan met leerlingen met (een vermoeden van) dyslexie.
De informatie omvat onder andere informatie voor de mogelijke wijze van afname van de tussenmeting in april en adviezen voor de verantwoorde invulling van toetsen op afstand.
De berichtgeving hierover is samengesteld in overleg met het ministerie van OCW en Cito.