De aandachtsfunctionaris binnen het onderwijs (BBD juni 2016)

De school is een belangrijke plek om signalen van kindermishandeling, met name verwaarlozing, op te pikken. Scholen kunnen daarom een groot verschil maken als de zorg om een kind zorgvuldig en deskundig wordt besproken. De Meldcode is een effectief middel om signalen van kindermishandeling/verwaarlozing in kaart te brengen, deze signalen met de ouder(s) te bespreken, en een kans te bieden om verandering aan te brengen of een besluit te nemen om te melden.

Tekst: Tea Hol