De ‘Cirkeltechniek’ (BBM jan 2022)

Oplossingsgericht gesprekken voeren.
Startgesprekken, voortgangsgesprekken, eindgesprekken … begeleiders voeren ze regelmatig. Het leeuwendeel gaat over problemen. Het kan anders! Met behulp van de ‘Cirkeltechniek’ voer je positieve en oplossingsgerichte gesprekken over toekomstdoelen. Bij deze visuele benadering draait het om samenwerking, creativiteit en hoop.

Tekst: Anne-Marie Niekerk-Hoijtink en Ellen Terpstra