De denkende klas (BBM sept 21)

We zouden onze leerlingen meer gelegenheid moeten geven hun eigen verwondering te volgen en spelenderwijs hun eigen vragen te onderzoeken. Dan denken ze zelfstandig na en reproduceren niet alleen maar kennis die we hun aanbieden.
Dat maakt de lessen leuker en spannender, zowel voor hen als voor leraren.