De effecten van ‘Taakspel voor kleuters’ (BBM okt 2012)

Door dit interventieprogramma vindt een omschakeling plaats van negatieve naar positieve controle op gedrag.