De ib’er in Engeland (deel 1) (BBM dec 2019)

In dit themanummer kijken we ook letterlijk over de grens. Hans Schuman, onder meer hoofddocent aan de Hogeschool Utrecht en het Seminarium voor Orthopedagogiek, vergelijkt de praktijk van de Nederlandse ib’er met die van de zogeheten SENCo in Engeland. Hij zet de verschillen en overeenkomsten op een rij. Schumans artikel bestaat uit twee delen; deel 2 verschijnt in januari.

Tekst: Hans Schuman