De ib’er in Engeland deel 2 (BBM jan 20)

In Beter Begeleiden van december stond het eerste deel van een uitvoerig artikel over de verschillen en overeenkomsten tussen de Nederlandse ib’er en de Engelse SENCo. In dit tweede deel ligt de focus op recente ontwikkelingen in Engeland en Nederland, zoals de deregulering van de jeugdzorg en wat die betekenen voor de positionering, rollen, taken en verantwoordelijkheden van beide begeleiders.

Tekst: Hans Schuman