De ib’er voor de klachtencommissie (BBM okt 2013)

Ib’ers krijgen vaak een centrale rol in het proces rondom kinderen waarbij ‘iets speelt in de thuissituatie’. De inzet en betrokkenheid van ib’ers wordt niet altijd gewaardeerd door het thuisfront. Soms zelfs blijkt de aanpak vanuit de zorgstructuur aanleiding voor ouders om een klacht in te dienen tegen de ib’er
en/of de school. Anke Visser adviseert hoe om te gaan met deze klachten, of beter nog: hoe je ze kunt voorkomen.