De kern van opbrengstgericht werken (BBM jan 2015)

In het algemeen reageren directies, ib’ers en leraren positief als ze gevraagd wordt of ze aan opbrengstgericht werken (OGW) doen. De inspectie heeft echter een ander beeld: zo’n 30 procent werkt opbrengstgericht. Hoe komt het dat er zo’n groot verschil is tussen wat scholen denken te doen en de inschatting van de inspectie? Hebben ze het wel over hetzelfde? Hebben ze een gemeenschappelijk concept met betrekking tot OGW? Onderwijsconsultant Cees Bos meent van niet. Daarom lijkt het hem goed om ‘opbrengstgericht’ nog maar eens nader te definiëren, en dan direct te bepalen wat nu eigenlijk de kern is van OGW.

Tekst: Cees Bos