De leraar als betekenisvolle andere bij kindermishandeling (BBM jan 2018

De leraar kan een enorm positieve invloed hebben op het leven van een mishandeld kind. Positieve ervaringen binnen een hoogwaardige relatie werken positief en kunnen negatieve ervaringen ‘overschrijven’. Hij kan vanuit zijn professie iets zeer waardevols toevoegen. Niet door het toepassen van een ‘programma’, maar door de leerling te herkennen, erkennen en hem het gevoel te geven ‘gekend’ te worden. De begeleider kan voor de leraar een enorme steun betekenen bij het omgaan met een mishandelde of verwaarloosde leerling.

Tekst: Peter Mol