De NAH-observatieklas van Heliomare (BBM april 2013)

De observatieklas geeft leerlingen met NAH de kans toe te groeien naar een zo optimaal mogelijk schoolfunctioneren.