De omgang met druk en ongeconcentreerd gedrag in de klas, wat werkt echt? (BBD april 2017)

In elke klas zitten vaak meerdere leerlingen met druk, ongeconcentreerd of opstandig gedrag. Met de invoering van passend onderwijs is de diversiteit binnen klassen toegenomen, en daarmee de vraag van leerkrachten naar technieken die aansluiten bij individuele onderwijsbehoeften van leerlingen. Maar welke technieken werken nou écht voor deze gedragsproblemen?

Tekst: Anouck Staff en Betty Veenman