De onderwijsconsulent op school als eerste aanspreekpunt (BBD juni 2013)

Maria Zaal vertelt in haar artikel hoe de onderwijsconsulenten binnen het samenwerkingsverband hun functie invullen.