De onderwijsprofessional als lijdend voorwerp, Angst en agressie in de school (BBM mrt 2018)

Iedere school streeft naar plezierige contacten met ouders. Met een klein deel van de ouders verloopt de communicatie minder prettig. Er is sprake van verbale en fysieke agressie. In dit artikel verkent Kees van Overveld het probleem en reikt hij concrete oplossingen aan.

Tekst: Kees van Overveld