De oudercontactfunctionaris van Swazoom. Ouderbetrokkenheid in Amsterdam Zuidoost (BBD nov 2012)

Op elke basisschool en VVE-peuterspeelzaal in Amsterdam Zuidoost is een oudercontactfunctionaris werkzaam. Haar belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat dat de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie vergroot wordt. Anneke de Leeuw, oudercontactfunctionaris van Swazoom, schrijft over de ouderbetrokkenheid in Amsterdam Zuidoost