De positie van….. de gedragsspecialist (BBM maart 2022)

Wat hoort wel en niet bij mijn taken? Hoe zorg ik ervoor dat collega’s mij weten te vinden? Hoe kan ik mijn expertise inzetten? Veel begeleiders worstelen met dergelijke vragen. In deze artikelenserie geven we inspirerende voorbeelden van begeleiders die zich een stevige positie in de school hebben verworven.

In Beter Begeleiden van maart 2022 hebben we het over de positie van de gedragsspecialist. Hoe zet je als gedragsspecialist jouw kennis en kunde in binnen de school?
Arie Oosterwijk en Carolien van Hattem vertellen over hun ervaringen. ‘Collega’s geven regelmatig aan dat mijn advies helpend was.’