De positie van … de jonge-kindspecialist (Beter Begeleiden, mei 2024)

Madeleine Dinnissen vindt het belangrijk om kleuteronderwijs vorm te geven vanuit een onderbouwde visie, met aandacht voor de doorgaande lijn.

Tekst: Engelien Houben-Feddema