De rol van de aandachtsfunctionaris in de school (BBM sept 20)

Tekst: Tea Hol en Lidy Peters

Sinds bijna twee jaar dienen scholen verplicht te werken met de vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De aandachtsfuntionaris speelt een belangrijke rol bij de implementatie van en het werken met de meldcode op school. Het bestuur van STIP in Hilversum koos ervoor om alle intern begeleiders op te leiden tot aandachtsfunctionaris.