De rugzak ingezet. Het welles en nietes van de leerlinggebonden financiering (BBD mei 2009)

Artikel over ondersteuning bij de aanvraag van indicatie voor speciaal onderwijs (rugzakje)