De sociaal-emotionele ontwikkeling in beeld (BBD april 2008)

Alle scholen zullen eraan moeten geloven: op een transparante, periodieke, handelingsgerichte wijze volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun leerlingen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Veel scholen hebben dan ook behoefte aan een systeem waarmee ze via screenings de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun leerlingen in kaart kunnen brengen en kunnen volgen.
In dit artikel wordt nader op dit onderwerp ingegaan en worden de problemen hierbij besproken. Ter illustratie wordt aangegeven hoe het sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem “Op school” omgaat met deze problemen.