De triotrap: Een effectieve veranderstrategie (BBD jan 2010)

Via de Triotrap wordt tegelijkertijd gewerkt aan de verbetering van de competenties van zowel leerkrachten als ib’er.