De veranderende rol van de intern begeleider (BBM jan 2016)

De bovenschools-internbegeleider.

Bij fusies en schaalvergroting zie je dat besturen meer en meer kiezen voor het instellen van een bovenschools-internbegeleider. Hoe geef je dit als intern begeleider vorm? Welke andere competenties vraagt dit? Wordt dit gezien als taak of functie?

Een interview met Tom v.d. Berg, bovenschools- internbegeleider van een cluster Jenaplanscholen door Josje Jaasma