De zin en onzin van zittenblijven (BBD mei 2012)

Drs. Monica P. Koster, een tegenstander van doubleren aan het woord