Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. De vernieuwde webbased editie (BBD mrt 2008)

Over een systeem voor de identificatie en begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen