Dimensies en trends in het werk van de begeleider (BBM okt 2010)

Ingekorte versie van het in ‘Basisschoolmanagement’ verschenen artikel ‘Begeleider met de blik vooruit’ (Nov. 2009).