Door intervisie samenwerken aan taakgericht gedrag van leerlingen (BBD mrt 2015)

In de onderwijspraktijk van Laura Tijssen bleek er vaak te weinig tijd om met leerlingen individueel in interactie te gaan. Dit was een belangrijk dilemma van de leraren die ze begeleidde tijdens haar studie Master SEN aan Fontys OSO. Reden voor Tijssen om een onderzoek te starten. Haar onderzoeksvraag luidde: ‘Hoe kan ik met de methodiek SVIB leerkrachten begeleiden, zodat ze leerlingen tijdens het zelfstandig werken meer ondersteunen vanuit de individuele interactie?’ In dit artikel vertelt zij wat de uitkomsten van het onderzoek waren en hoe haar team werd versterkt in de individuele interactie met leerlingen.