Doubleren of doorstromen, wat is zinvol in het primair onderwijs? (BBM mrt 2017)

Nederland kent relatief gezien veel zittenblijvers, maar er zijn grote twijfels over het nut hiervan. Het heeft op de korte termijn doorgaans een positief effect, maar op de lange termijn verdwijnen de voordelen. In dit uitgebreide artikel wordt diep ingegaan op de feiten, opvattingen en redeneringen omtrent doubleren en de effecten hiervan op de leerling.

Tekst: Noëlle Pameijer en Mirella van Minderhout