Dubbel bijzondere leerlingen. Balanceren tussen talent en uitdaging (Beter Begeleiden maart 2023)

Wat doe je als een leerling zowel kenmerken van begaafdheid als een leer- of ontwikkelingsprobleem laat zien? Hoe herken je zo’n leerling en wat heeft deze nodig? De onderzoekers van het project ‘Tussen-wal-en-schip’ geven handvatten.

Tekst: Cindy Paans, Carolien Knoop-van Campen, Marielle Wittelings, Else Beckmann, Lianne Hoogeveen, Alexander Minnaert, Evelyn Kroesbergen